Στη ζωή σας να πρυτανεύει ο οδυρμός και η δυστυχία.




«Ύπαγε»! είπε ο δούλος του Σατανά
Κι ο Σατανάς απάντησε «δεν μπορείς να διαβάλλεις αυτόν που διαβάλλει»
Κι ο δούλος είπε ξανά «δεν θα διαβάλλω, θα επιβάλλω»
Έτσι όλοι έπαψαν να λατρεύουν τους ανωτέρους και λατρεύτηκαν όλοι απ’ όλους σαν ίσος προς ίσο
Κι έμειναν χωρίς θεό με τον οδυρμό και την δυστυχία και κανέναν δεν έσωζαν μήτε τιμωρούσαν
Μέχρι που έπαψαν να γεννιούνται θνητά παιδιά και ήταν αυτή η πρώτη τους τιμωρία
Και ανακάλυψαν οι αθάνατοι την αρετή της αυτοκτονίας και ήταν αυτή η πρώτη τους λύτρωση.




Α. Κ.


Πίνακας : «Die drei Lebensalter und der Tod», Hans Baldung