Αγανάκτησις μήτηρ εξαρτήσεως...
Αν πηδήξεις, θα γίνεις ρεζίλι.
Αν κοπείς, θα δεινοπαθήσεις μέχρι να τα τινάξεις.
Τελικά η υπερβολική δόση είναι η χρυσή τομή:
αφενός πας, αφετέρου πας ευτυχισμένος.
Γιατί η αυτοκτονία δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο.

Όλα είναι θέμα style.