...η αντίστροφη θέση της υποταγής...
Ένα κεφάλι κι ένα πέλμα....
...αλλά αυτή τη φορά...
..το χώμα το αγγίζει μονάχα το κεφάλι....

*

*

photo : "Manie Dansante"