Ψυχές υπάρχουν πολλές...
...ας ξεφορτωθούμε μερικές...