...ο θάνατός μου είναι σκέτος έρωτας...

*
*
*
*
*
"I can imagine myself on my death-bed, spent utterly with lust to touch the next world, like a boy asking for his first kiss from a woman…"

Aleister Crowley