Αγάπη. Μια χιμαιρική ανάγκη ν’ αυτοκαταστραφείς με τρυφερότητα.