Είσαι σίγουρος ότι κοιμάσαι μόνος σου τα βράδια?Να προσέχεις τα δόντια Αυτού που σε συντροφεύει, καθώς και τις πράξεις σου, μην τυχόν Το δυσαρεστήσουν, γιατί μπορεί το πτώμα σου να φυλαχθεί σε τόπο που δεν πατά ανθρώπινο πόδι.