Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τυπωθήτω - Μάρτιος 2012
ISBN: 978 960 402 415