ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Μολυσματικά εξισώνονται οι οίστροι και οι ορμές κατά τις νυχτερινές ώρες
Ο πόθος είναι επιδημία που μεταδίδεται με κάθε δυνατό μέσον όπως η πνοή και το άγγιγμα
Αλλά καθενός η ίαση είναι ευκολότερη ακόμη κι από την προσβολή της νόσου

Εκτός κι αν ο ασθενής αποβιώσει πριν καν θεραπευτεί, όπως συνήθως στο γυναικείο φύλο
-Που ‘ναι το ευπαθές πλήθος του έρωτα- ενώ στις ομάδες υψηλού κινδύνου κατατάσσονται
Νεαρές υπέρ του δέοντος και παρθένες, να αφανίζεται η αγνότητα με μιαν απλή αφαίρεση
Του ρουχισμού, σαν να ήταν εκείνος το ανοσοποιητικό της εξωτερικής σάρκας

Από τα ενδότερα του σώματος ούτε οι νύμφες των ιερών δεν έχουν ανοσία
Αλλά κρύβεται καλά κάτω από το μαύρο ένδυμά τους η ρύση του δαιμονικού πεπρωμένου
Της ενώσεως, όπως η έξαψη και η θηλή του εωσφόρου που διεγείρεται

Για ν’ απαλλαγούν από τον ιδρώτα και την μετέπειτα σήψη της σαρκός, μόνη σωτηρία
Είναι η καύση, γιατί εκτός από φορείς βαριάς ασθένειας είναι κι αιρετικοί που τη λατρεύουν

Ήδη εξολόθρευσε ολόκληρες ηπείρους ο ακατανίκητος, μαύρος θάνατος της ηδονής

© Αγγελική Κορρέ
Ο πίνακας είναι του Theodor Kittelsen και λέγεται "Pesta Kommer"
(η "Έλευση της Πανώλης", ή "Η Πανώλη 'Ερχεται")