Για όλους υπάρχει ένα μαρτύριο...


*
...γι' αυτό δεν έχεις παρά ν' αγαπήσεις το δικό σου...
....θα περάσεις εξάλλου έναν ολόκληρο θάνατο μαζί του...