..κι εγώ με δυο σφαίρες στο χέρι μου για ενθύμιο...