...αίμα στην αρτηρία του Ναμτάρ...
Λοιπόν, καλοί μου ηλίθιοι, σήμερα θα μιλήσουμε για κατάρες...