..είμαστε ο λόγος που υπάρχει οδύνη...
Ή σκότωσέ μας όλες, ή άσε μας ήσυχες.
δυο-τρεις στο ίδιο κορμί νεκρές και οι ζωντανές
θαμμένες στον ίδιο λάκκο με τα πτώματα...

...οι μικρές μας έχουν αρχίσει να φοβούνται.