92 τραυμάτων ομορφιά
...πώς ακούγεται το άρωμα της παραίτησης?...