IL DIAVOLO IN MIO UTEROIL DIAVOLO IN MIO UTERO

Morirò presto,
con il diavolo in
mio utero scuroΟ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ ΜΟΥ

Θα πεθάνω
με τον διάβολο
στη σκοτεινή μου μήτρα
(from the collection "Danza Macabra")© Αγγελική Κορρέ