Ποιητική α(ναι)δεια : τα μύχια του καθενός, τ' αγορασμένα απ' τα καλάθια των ανούσιων...