...κολασίτσα...Κεφαλάκι κεφαλάκι για τα ‘σένα το ‘κοψα....
....onirisme....