[ροντέλο του Μαγνούν]Anonymous - An image of Majnun
with verses from the poem
Layla Va Majnun (Layla and Majnun)
Είπα ό,τ’ είπα∙ ερείπιο σ’ ερείπιο έχω γίνει.
Νά, κι από τον άξιο του θεού του πιο μικρός∙
Όνομα ανθρώπου, νόημα όχι. Εμπρός:
Εμπρός εκεί που μ’ ελεημοσύνη,
Όχι αλλιώς, βαστά η ζωή. Σ’ ένα καμίνι…
Μιαν έρημο, άβυσσο ’πού δε φτάνει ο Τρομερός.
Είπα ό,τ’ είπα∙ ερείπιο σ’ ερείπιο έχω γίνει.
Νά, κι από τον άξιο του θεού του πιο μικρός.
Αν, αν λέω, αν ντροπή έφερα σ’ «Εκείνη» –
Όχι σ’ Εκείνη – ο στίχος μου ακόμη πιο αβρός…
Ίσως, αν δεν μου λάχαινε εχθρός που δε ’ναι εχθρός:
Αυτός που κλίνει την στη νόμιμή του κλίνη.
Είπα ό,τ’ είπα∙ ερείπιο σ’ ερείπιο έχω γίνει.

α.κ.